Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających Krajowego Rejestru Sądowego (NIP-8)

Chcesz zarejestrować lub właśnie zarejestrowałeś spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym? Pamiętaj żeby zgłosić w urzędzie skarbowym dane uzupełniające, czyli na przykład adres prowadzenia działalności czy numery rachunków bankowych. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zgłoszenie złożysz na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów - wybierz link do właściwego formularza. Formularz podpisz podpisem kwalifikowanym.

Uwaga! Jeśli masz problem z otwarciem elektronicznych formularzy, sprawdź tutaj jak go rozwiązać.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Dane podstawowe i uzupełniające

Kiedy rejestrujesz działalność gospodarczą w KRS (na przykład spółkę osobową lub kapitałową), w twoim wniosku są tylko podstawowe dane. To wystarczy, żeby zarejestrować spółkę i automatycznie nadać ci NIP i numer REGON.

Jednak, żeby dopełnić rejestracji w charakterze podatnika lub płatnika oraz obowiązków w zakresie statystyki publicznej, musisz jeszcze przekazać  dane uzupełniające. Są to dodatkowe informacje, na przykład numer rachunku bankowego lub miejsce prowadzenia działalności.

Te dane złóż do urzędu skarbowego na formularzu NIP-8. Potem urząd przekaże dane w twoim imieniu do GUS i ZUS.

Pamiętaj, że przekazanie danych uzupełniających o spółce jest twoim obowiązkiem.

Co zawiera zgłoszenie danych uzupełniających 

W zgłoszeniu podaj między innymi:

 • dla urzędu skarbowego:
  • skróconą nazwę (firmę),
  • wykaz rachunków bankowych,
  • adresy miejsc prowadzenia działalności,
  • dane prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym jego NIP,
  • adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej,
  • dane kontaktowe,
  • dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe (jeśli masz osobową spółkę handlową);
 • dla Głównego Urzędu Statystycznego:
  • przewidywaną liczbę pracowników,
  • formę własności na podstawie procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału,
  • powierzchnię ogólną gospodarstw rolnych i użytków rolnych,
  • dane kontaktowe (np. telefon, e-mail, adres strony internetowej);
 • dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
  • nazwę skróconą płatnika,
  • datę powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
  • wykaz rachunków bankowych,
  • adres do korespondencji,
  • adres prowadzenia działalności,
  • dane dotyczące poszczególnych wspólników (jeśli masz osobową spółkę handlową).

Pamiętaj, aby w zgłoszeniu podać kod PKD dotyczący przeważającej działalności. Kody PKD sprawdzisz w wyszukiwarce kodów PKD.

Obowiązek aktualizacji danych

Skorzystaj z formularza NIP-8 także wtedy, gdy chcesz uaktualnić ujęte w nim dane, np. twojej spółki.

Masz na to 7 dni od dnia wystąpienia zmian.


Jeśli nie złożysz zgłoszenia identyfikacyjnego lub jego aktualizacji w terminie, to grozi ci kara grzywny.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż formularz NIP-8 w ciągu:

 • 21 dni od dnia wpisu spółki do KRS
 • 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności – jeśli zamierzasz odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne (np. jeśli jako przedsiębiorca zagraniczny otwierasz oddział w Polsce).

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Zgłoszenie złóż do urzędu skarbowego właściwego dla twojej siedziby.

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli ze względu na formą prowadzonej działalności oraz osiągane przychody rozliczasz się w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów pamiętaj, aby zgłoszenie złożyć w:

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zgłoszenie identyfikacyjne na formularzu NIP-8

Dokumenty

Jeśli składasz wniosek papierowy i zabraknie w nim miejsca, to dołącz do niego listę z informacjami o:

 • pozostałych miejscach prowadzenia działalności (np. hurtownie, magazyny, składy),
 • rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością.

Jeśli wypełniasz wniosek elektronicznie, to dodaj odpowiednie pola w formularzu.

 

Termin

Złóż formularz NIP-8 w ciągu:

 • 21 dni od dnia wpisu spółki do KRS
 • 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności – jeśli zamierzasz odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne (np. jeśli jako przedsiębiorca zagraniczny otwierasz oddział w Polsce).

Ile zapłacisz

 • 0  zł  złożenie zgłoszenie NIP-8 (nie podlega opłacie)
 • 17 zł  opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa do spraw podatkowych

 • 0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. 

Zobacz jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego - urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twoje zgłoszenie nie później niż w ciągu 3 dni od dnia, kiedy je złożysz.

Warto wiedzieć

 

 

 

 

Czy ta strona była przydatna?