Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

O nas

O Biznes.gov.pl

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

Główne trzy filary portalu to:

  • usługi, które pomagają przedsiębiorcom realizować sprawy przez internet;
  • aktualne treści o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz Unii Europejskiej;
  • Centrum Pomocy Przedsiębiorcy, czyli eksperci którzy odpowiadają na pytania dotyczące prowadzenia firmy. 

Za pomocą serwisu osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną, oszczędzając przy tym czas i pieniądze. Serwis łączy w sobie wiele usług i funkcji, nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla administracji. Informacje na portalu Biznes.gov.pl są dostępne w języku polskim i angielskim.

Jak się z nami skontaktować

Na portalu Biznes.gov.pl dostępne jest Centrum Pomocy Przedsiębiorcy, którego konsultanci odpowiadają na pytania przedsiębiorców wykorzystując telefon, livechat, automatycznie przez wirtualnego urzędnika lub formularz kontaktowy. Centrum Pomocy obsługuje osoby z niepełnosprawnością. 

Chcesz się z nami skontaktować? Wypełnij formularz lub zadzwoń pod numer 801 055 088 lub 22 765 67 32 (w dni powszednie z wyłączeniem świąt od 7:00 do 17:00). Możesz także skorzystać z telefonu internetowego. 

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami ważnymi dla twojej firmy, śledź nas na Facebooku i LinkedIn. Zachęcamy do słuchania naszego cyklu podcastów "Biznes Podcast, czyli jak prowadzić firmę online"

Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu

Głównym celem Projektu jest usprawnienie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce poprzez udostępnienie jej na portalu Biznes.gov.pl z Kontem Firmy. Przechowywane i prezentowane tam dane pozwolą na efektywną realizację usług online przez przedsiębiorców, jak i pełnomocników firm. 

Projekt zakłada połączenie serwisów Biznes.gov.pl i CEIDG oraz wyszukiwarki KRS, co wiąże się z ujednoliceniem technologii, uproszczeniem architektury systemów oraz obniżeniem kosztów utrzymania i promocji usług online. Treści powstające podczas realizacji projektu  są dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, zostaną utworzone spójne kanały komunikacji przedsiębiorca-urząd, a co za tym idzie, koszty ponoszone przez  przedsiębiorców również się obniżą.  

Głównymi odbiorcami projektu są obecni i przyszli przedsiębiorcy, pełnomocnicy przedsiębiorców oraz urzędnicy korzystający z systemu CEIDG. 

Podczas realizacji projektu na pierwszym miejscu stawiane są potrzeby użytkowników. Cały proces prowadzony jest w oparciu o metodę projektowania zorientowaną na użytkownika (ang. UCD – User-Centered Design). Polega ona na ciągłym monitorowaniu i badaniu użyteczności produktów, by je doskonalić i odpowiadać na aktualne potrzeby odbiorców projektu. 

Całkowity koszt Projektu: netto: 38 848 836,77 zł, brutto: 41 705 311,55 zł, w tym:

  • 35 248 371,34 zł dofinansowania ze środków UE
  • 6 401 600,70 zł z budżetu państwa.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, II Oś Priorytetowa, „E administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

LIDER PROJEKTU

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT)

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, jako Lider Partnerstwa, reprezentuje Partnera przed Instytucją Zarządzającą. Jest odpowiedzialne za wspieranie Partnera w realizacji powierzonych im zadań, ich koordynację (monitorowanie i nadzór), zapewniając jednocześnie prawidłowość operacji finansowych oraz sprawność komunikacji pomiędzy Partnerem a Instytucją Zarządzającą. Ponadto w obszarze działań MR leży także pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją poszczególnych zadań.

Kontakt:

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Tel.: (+48) 22 25 00 123
kancelaria@mrit.gov.pl
www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia

PARTNER PROJEKTU

Sieć Badawcza Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny (Ł-PIT)

W ramach projektu Ł-PIT wykonuje m.in. prace związane z:

  • opracowywaniem, wdrażaniem i udoskonalaniem usług online oraz powiązanych z nimi funkcjonalnościami;
  • integracją z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi oraz płatnościami online dla e-usług na Biznes.gov.pl;
  • przygotowywaniem mailingu do przedsiębiorców oraz wsparciem Lidera w zakresie promocji;
  • przygotowywaniem i przeprowadzeniem szkoleń dla urzędników z zakresu zmian wdrażanych w systemach CEIDG i Biznes.gov.pl.

Ł-PIT jest instytutem badawczym realizującym funkcje polskiego Centrum Kompetencji w Logistyce i e-Gospodarce, który rozwija, promuje i wdraża nowoczesne rozwiązania w kluczowych procesach gospodarczych. Misja Instytutu realizowana jest poprzez prace badawczo-rozwojowe, usługi doradcze, badania laboratoryjne, szkolenia i konferencje oraz działalność wydawniczą.

Kontakt:

Sieć Badawcza Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny
ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
Tel: (61) 850 48 90
office@pit.poznan.pl
https://pit.lukasiewicz.gov.pl

INSTYTUCJA WSPIERAJĄCA

Konfederacja Lewiatan (KL)

Konfederacja Lewiatan jest odpowiedzialna za obsługę merytoryczną serwisu Biznes.gov.pl, czyli rozwój treści dostępnych dla użytkowników. W zakres tego zadania wchodzi zarówno aktualizacja istniejących już tekstów oraz przygotowywanie nowych artykułów, poradników i e-usług. Lewiatan udziela także eksperckich odpowiedzi na pytania przedsiębiorców w ramach Centrum Pomocy Przedsiębiorcy. 

KL jest jedną z najbardziej wpływowych polskich organizacji biznesowych, reprezentującą interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Reprezentuje ponad 4100 firm, zatrudniających ponad milion osób. Jako jedyna reprezentatywna organizacja polskich pracodawców posiada przedstawicielstwo w Brukseli i należy do BusinessEurope - największej europejskiej organizacji, reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE. 

Organizacja skutecznie zabiega o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców i ich wizerunek. Monitoruje bariery dla przedsiębiorczości i przygotowuje własną ekspertyzę makroekonomiczną, dysponując kilkunastoosobowym zespołem etatowych ekspertów. Zabiega o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu, dba o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego. 

Kontakt:

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa 
Tel. 48 (22) 55 99 900
recepcja@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

Historia

28 grudnia 2009 r. na mocy Dyrektywy usługowej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (obecnie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy) utworzony został pojedynczy punkt kontaktowy, którego celem było wsparcie osób prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Etapem ewolucji pojedynczego punktu kontaktowego był projekt „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" realizowany przez Ministerstwo Rozwoju, w partnerstwie z Instytutem Logistyki i Magazynowania oraz Krajową Izbą Gospodarczą, które stworzyły portal internetowy Biznes.gov.pl. Przy jego tworzeniu wykorzystano m.in. dorobek projektu „Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei jednego okienka (UEPA)."

W latach 2016-2019 Ministerstwo Rozwoju realizowało projekt „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji". Partnerami projektu byli Instytut Logistyki i Magazynowania i Krajowa Izba Gospodarcza. Celem projektu była rozbudowa istniejącego systemu Biznes.gov.pl, w tym umożliwienie realizacji, w sposób łatwy i intuicyjny kolejnych procedur drogą elektroniczną oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 

W ramach projektu wdrożono nowe usługi online oraz opisy czynności i poradniki dla przedsiębiorców w zakresie zakładania i prowadzenia biznesu. W projekcie uruchomiono też centrum przedsiębiorcy oraz prowadzono cykle szkoleń dopasowanych do potrzeb użytkowników.

Podstawa prawna

Dyrektywa Usługowa

Na mocy Dyrektywy Usługowej (dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, Dz Urz L 376, 27.12.2006 r), każdy kraj Unii Europejskiej został zobowiązany do utworzenia pojedynczego punktu kontaktowego. Punkty zapewniają usługodawcom możliwość dopełnienia wszystkich procedur i formalności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności usługowej. W Polsce punkt kontaktowy został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji na temat Dyrektywy usługowej uzyskać można między innymi na stronie Komisji Europejskiej (Treść dyrektywy).

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Problematykę polskiego punktu kontaktowego (Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy) regulują przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Ustawa o świadczeniu usług drogę elektroniczną – punkt kontaktowy dla usługodawców i usługobiorców

Punkt kontaktowy Biznes.gov.pl realizuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, związane z funkcjonowaniem punktów kontaktowych dla administracji oraz usługodawców i usługobiorców.

Ustawa o uznawaniu kwalifikacji

Punkt kontaktowy Biznes.gov.pl realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, umożliwiając załatwianie spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Biznes.gov.pl jest także punktem kontaktowym, którego zadania określa ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Zadania te dotyczą m.in. publikowania informacji na temat warunków zatrudnienia delegowanych pracowników, obowiązków pracodawcy. Punkt umożliwia także składanie drogą elektroniczną dokumentów związanych z delegowaniem pracowników.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.