Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zarząd sukcesyjny

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może powołać zarządcę sukcesyjnego, żeby zabezpieczyć przyszłość swojej firmy i pracowników. Sprawdź, czy takie rozwiązanie jest dla ciebie.

Zarząd sukcesyjny w pigułce

Sprawdź, na czym polega zarząd sukcesyjny:

Kim jest zarządca sukcesyjny

Zarządca sukcesyjny tymczasowo prowadzi sprawy przedsiębiorstwa do czasu załatwienia formalności spadkowych.

Zarząd sukcesyjny nie może trwać dłużej niż 2 lata, a w wyjątkowych przypadkach 5 lat, od śmierci przedsiębiorcy.

Zarządca sukcesyjny działa w zastępstwie zmarłego przedsiębiorcy i przysługują mu szerokie uprawnienia.

Zarządca sukcesyjny może:

 • posługiwać się firmą zmarłego przedsiębiorcy z dodatkowym oznaczeniem „w spadku” i NIP-em zmarłego przedsiębiorcy
 • zarządzać bieżącymi sprawami przedsiębiorstwa

Zarządca samodzielnie dokonuje wszystkich czynności zwykłego zarządu, a czynności przekraczających zwykły zarząd – za zgodą spadkobierców; wyjątkowo jego uprawnienia może ograniczyć sąd opiekuńczy, jeśli istniałaby groźba utraty przez małoletniego spadkobiercę majątku.

 • wykonywać prawa i obowiązki pracodawcy
 • zawierać i wykonywać umowy cywilnoprawne dotyczące działalności przedsiębiorstwa
 • wykonywać decyzje administracyjne związane z przedsiębiorstwem, dotyczące na przykład koncesji, licencji i zezwoleń
 • korzystać z firmowego konta przedsiębiorcy
 • rozliczać podatki na takich zasadach, jak robił to przedsiębiorca (w przepisach podatkowych wprowadzono pojęcie „przedsiębiorstwa w spadku”, które jest podatnikiem)
 • uczestniczyć w postępowaniach sądowych i administracyjnych

Dlaczego warto ustanowić zarząd sukcesyjny

 • dzięki instytucji zarządu sukcesyjnego firma wpisana do CEIDG może funkcjonować nawet po śmierci właściciela
 • pracownicy nie stracą pracy, a firma zachowa: NIP, dostęp do kont bankowych, kontrakty, koncesje i zezwolenia
 • osoba, która będzie chciała dalej prowadzić firmę, nie zapłaci podatku od spadku.

Jak powołać zarządcę sukcesyjnego

 • złóż oświadczenie na piśmie o wyznaczeniu określonej osoby na zarządcę sukcesyjnego albo zastrzeżenie, że z chwilą śmierci zarządcą sukcesyjnym zostanie wskazany prokurent
 • uzyskaj zgodę na piśmie wyznaczonej osoby na pełnienie funkcji zarządcy sukcesyjnego
 • zgłoś zarządcę sukcesyjnego do CEIDG.

Co jeśli przedsiębiorca nie powołał zarządcy sukcesyjnego

Zarządcę sukcesyjnego mogą też powołać spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy, w terminie 2 miesięcy od śmierci przedsiębiorcy, w formie aktu notarialnego.

W takim przypadku również niezbędna jest zgoda zarządcy sukcesyjnego.

Następnie notariusz zgłosi go do CEIDG.

Kto może być zarządcą sukcesyjnym

Zarządcą sukcesyjnym może być osoba fizyczna:

 • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (nie może to być osoba prawna, czyli na przykład spółka)
 • wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zarządcą sukcesyjnym może być, na przykład:

 • jeden ze spadkobierców przedsiębiorcy
 • prokurent (poprzez zastrzeżenie – przy udzielaniu prokury, albo dla istniejącej prokury – że wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym z chwilą śmierci przedsiębiorcy).

Ważne! Zarządca sukcesyjny nie musi być przedsiębiorcą.

Jak zgłosić zarządcę sukcesyjnego online

Możesz zgłosić zarządcę sukcesyjnego online, za pomocą CEIDG.

Zmiany w CEIDG można dokonać bezpłatnie i bez zbędnych formalności.

Wystarczy wypełnić wniosek o zmianę danych w rejestrze wpisując dane zarządcy sukcesyjnego, a następnie wysłać wniosek. Jak szybko załatwić sprawę online, dowiesz się pod adresem biznes.gov.pl/sukcesja.

Sprawdź podręczniki o sukcesji.

Zobacz film o zarządzie sukcesyjnym.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.