Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Znajdź kod PKD

Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję ceramiki stołowej i pozostałych ceramicznych wyrobów użytku domowego i toaletowego, - produkcję figurek i pozostałych ozdobnych wyrobów z ceramiki.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji sztucznej biżuterii, sklasyfikowanej w 3213Z, - produkcji zabawek ceramicznych, sklasyfikowanej w 3240Z.

Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję ceramicznych urządzeń sanitarnych, np. zlewów, wanien, bidetów, misek ustępowych, - produkcję pozostałej armatury ceramicznej.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 2320Z, - produkcji ceramicznych materiałów budowlanych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 233.

Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję elektrycznych ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 2320Z.

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa nie wymaga wyjaśnień.

Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję magnesów ceramicznych i ferrytowych, - produkcję ceramiki laboratoryjnej, chemicznej i do zastosowań technicznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji sztucznego kamienia (np. sztucznego marmuru), sklasyfikowanej w 2223Z, - produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 2320Z, - produkcji ceramicznych materiałów budowlanych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 233.

Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję ceramicznych słojów i słoików oraz pozostałych naczyń tego typu stosowanych do transportu lub przechowywania towarów, - produkcję pozostałych wyrobów z ceramiki, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji ceramicznych urządzeń sanitarnych, sklasyfikowanej w 2342Z, - produkcji sztucznych zębów, sklasyfikowanej w 3250Z.

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną: - paliwa do pojazdów silnikowych, - smarów i płynów chłodzących dla pojazdów silnikowych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - sprzedaży hurtowej paliw, sklasyfikowanej w 4671Z, - sprzedaży detalicznej skroplonego gazu ziemnego do gotowania albo ogrzewania, sklasyfikowanej w 4778Z.

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - zbieranie stałych odpadów (śmieci), takich jak: odpady pochodzące z gospodarstw domowych lub odpady przemysłowe z pojemników na odpady, kontenerów itp., które mogą zawierać różne materiały nadające się do odzysku, - zbieranie surowców wtórnych, - zbieranie odpadów z koszy na śmieci w miejscach publicznych, - zbieranie odpadów pochodzących z budowy lub rozbiórki, - zbieranie i usuwanie resztek typu zarośla, krzewy, gruz, tłuczeń, - zbieranie odpadów z produkcji zakładów tekstylnych,

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - zbierania odpadów niebezpiecznych, sklasyfikowanego w 3812Z, - działalności składowisk w zakresie usuwania odpadów innych niż niebezpieczne, sklasyfikowanej w 3821Z, - sortowania i oddzielania, w różne kategorie różnorodnych surowców, takich jak: papier, tworzywa sztuczne itp., nadających się do ponownego przetworzenia czy odzysku, sklasyfikowanych w 3832Z. Uwaga: Podklasa ta obejmuje także transport jeżeli jest on integralną częścią zbierania odpadów.

Produkcja cementu

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję klinkieru cementowego i cementów hydraulicznych, włączając cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy i cement superfosfatowy.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji ogniotrwałych zapraw murarskich i betonu, sklasyfikowanej w 2320Z, - produkcji masy betonowej prefabrykowanej i suchego betonu oraz zaprawy murarskiej, sklasyfikowanej w 2363Z, 2364Z, - produkcji wyrobów z cementu, sklasyfikowanej w 2369Z, - produkcji cementu dentystycznego, sklasyfikowanej w 3250Z.

Produkcja wapna i gipsu

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję wapna palonego, gaszonego i hydraulicznego, - produkcję spoiw gipsowych zawierających gips palony lub siarczan wapniowy, - produkcję dolomitu wypalonego.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji wyrobów z gipsu, sklasyfikowanej w 2362Z, 2369Z.

Zbieranie odpadów niebezpiecznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje zbieranie stałych i niestałych odpadów niebezpiecznych, tj. substancji wybuchowych, utleniających się, łatwopalnych, toksycznych, drażniących, szkodliwych, rakotwórczych, żrących, zakaźnych oraz innych substancji i środków szkodliwych dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Działalność ta może obejmować również identyfikację, przetwarzanie, pakowanie i oznakowanie odpadów dla celów transportowych. Podklasa ta obejmuje: - zbieranie odpadów niebezpiecznych, takich jak: - zużyte oleje ze statków i warsztatów naprawczych, - odpady niebezpieczne dla środowiska, - odpady radioaktywne, - stare baterie itp., - działalność składowisk odpadów niebezpiecznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - odkażania i sprzątania skażonych budynków, miejsc po eksploatacji górniczej, gleby, wód gruntowych, np. usuwania azbestu, sklasyfikowanych w 3900Z. Uwaga: Podklasa ta obejmuje także transport jeżeli jest on integralną częścią zbierania odpadów.

Badanie rynku i opinii publicznej

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - badanie potencjału rynkowego, popytu i zwyczajów konsumentów w celu zwiększenia sprzedaży i wprowadzania nowych produktów, włączając analizę statystyczną uzyskanych wyników, - badanie opinii publicznej w kwestiach zagadnień politycznych, gospodarczych i społecznych oraz analizę statystyczną uzyskanych wyników.

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na otwartych polach. Gospodarstwa rolne często łączą uprawę tych zbóż. Podklasa ta obejmuje: - uprawę zbóż, takich jak: - pszenica, - kukurydza, - proso, - sorgo, - jęczmień, - żyto, - owies, - pozostałe zboża, gdzie indziej niesklasyfikowane, - uprawę roślin strączkowych, takich jak: - fasola, - bób, - ciecierzyca, - wspięga chińska, - soczewica, - łubin, - groch, - nikla indyjska, - pozostałe rośliny strączkowe, - uprawę roślin oleistych na nasiona, takich jak: - soja, - orzeszki ziemne, - bawełna, - rącznik, - siemię lniane, - gorczyca, - rzepak, - szafran, - sezam, - słonecznik, - pozostałe rośliny oleiste uprawiane na nasiona.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy ryżu, sklasyfikowanej w 0112Z, - uprawy kukurydzy cukrowej, sklasyfikowanej w 0113Z, - uprawy kukurydzy pastewnej, sklasyfikowanej w 0119Z, - uprawy drzew oleistych na owoce, sklasyfikowanej w 0126Z.

Uprawa ryżu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa nie wymaga wyjaśnień.

Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę warzyw kwiatostanowych, liściastych i łodygowych, takich jak: - karczochy, - szparagi, - kapusta, - kalafiory i brokuły, - sałata i cykoria, - szpinak, - pozostałe warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe, - uprawę warzyw owocowych, takich jak: - ogórki, - bakłażany, - pomidory, - papryka, - arbuzy, - kantalupy, - melony, - pozostałe warzywa uprawiane na owoce, - uprawę warzyw korzeniowych, bulwiastych i cebulowych, takich jak: - marchew, - rzepa, - czosnek, - cebula, włączając szalotkę, - por i pozostałe warzywa cebulowe, - pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste, - uprawę grzybów, w tym trufli, - uprawę buraków cukrowych, - uprawę kukurydzy cukrowej, - uprawę pozostałych warzyw, - produkcję nasion warzyw, z wyłączeniem nasion buraków pastewnych, - uprawę roślin korzeniowych i bulwiastych, takich jak: - słodkie ziemniaki (pataty, bataty), - maniok, - pozostałe rośliny korzeniowe i bulwiaste.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji nasion buraków pastewnych, sklasyfikowanej w 0119Z - uprawy chili i papryki słodkiej (z rodzaju Capsicum), pieprzu (z rodziny Piper) oraz pozostałych roślin przyprawowych i aromatycznych, sklasyfikowanych w 0128Z, - uprawy grzybni, sklasyfikowanej w 0130Z.

Uprawa trzciny cukrowej

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa nie wymaga wyjaśnień.

Uprawa tytoniu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji wyrobów tytoniowych, sklasyfikowanej w 1200Z

Uprawa roślin włóknistych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę bawełny, - uprawę juty, ketmii konopiowatej i pozostałych roślin na włókna łykowe, - uprawę lnu i konopi, - uprawę sizalu i pozostałych roślin z rodziny agawy na włókna tekstylne, - uprawę konopi manilskich, ramii i pozostałych roślin na włókna tekstylne, - uprawę pozostałych roślin włóknistych, - roszenie roślin włóknistych przeprowadzane w warunkach naturalnych.

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, takie jak: - uprawa brukwi, buraków pastewnych, korzeni pastewnych, koniczyny, lucerny (alfalfa), esparcety, kukurydzy pastewnej i pozostałych traw innych niż rośliny wieloletnie, kapusty pastewnej i podobnych roślin pastewnych, - uprawa gryki, - produkcja nasion buraka pastewnego, - produkcja nasion pozostałych roślin pastewnych, - uprawa kwiatów, - produkcja kwiatów ciętych oraz pączków kwiatowych, - produkcja nasion kwiatów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji nasion buraka cukrowego, sklasyfikowanej w 0113Z, - uprawy roślin przyprawowych, aromatycznych innych niż rośliny wieloletnie, do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, sklasyfikowanej w 0128Z.

Uprawa winogron

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę winogron na wino i winogron stołowych w winnicach.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji wina, sklasyfikowanej w 1102Z.

Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję prefabrykowanych elementów z betonu, cementu lub ze sztucznego kamienia dla budownictwa, takich jak: - cegły, pustaki, bloki, belki, płyty, słupy, rury, płyty chodnikowe itp., - produkcję prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych dla budownictwa oraz inżynierii lądowej i wodnej, z betonu, cementu lub ze sztucznego kamienia.

Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję wyrobów budowlanych z gipsu, takich jak: płyty, arkusze itp.

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję masy betonowej prefabrykowanej, - produkcję suchego betonu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji ogniotrwałego cementu, sklasyfikowanej w 2320Z.

Produkcja zaprawy murarskiej

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję nieogniotrwałych zapraw murarskich w formie proszku.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji ogniotrwałej zaprawy murarskiej, sklasyfikowanej w 2320Z, - produkcji suchego betonu, sklasyfikowanej w 2363Z.

Produkcja cementu wzmocnionego włóknem

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję wyrobów budowlanych z zastosowaniem włókien roślinnych (wełna drzewna, wióry, słoma, trzcina, sitowie) związanych cementem, gipsem lub innym spoiwem mineralnym, - produkcję wyrobów z cementu spojonego z włóknem celulozowym lub podobnym, takich jak: - płyty faliste, inne płyt, wykładziny, dachówki, rury, tuby, zbiorniki, przepusty, odpływy, pojemniki, elementy wyposażenia wnętrz, ramy okienne itp.

Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje produkcję pozostałych wyrobów z betonu, gipsu, cementu lub ze sztucznego kamienia, takich jak: - posągi, rzeźby, płaskorzeźby, meble, wazony, doniczki itp.

Produkcja pozostałych metali nieżelaznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję chromu, manganu, niklu itp. z rud lub z tlenków, - produkcję chromu, manganu, niklu itp. w procesie rafinacji elektrolitycznej lub aluminotermicznej odpadów lub złomu chromu, manganu, niklu itp., - produkcję stopów chromu, manganu, niklu itp., - produkcję półproduktów z chromu, manganu, niklu itp., - produkcję kamienia niklowego, - produkcję drutów z ww. metali, poprzez ciągnienie.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 2453Z, 2454A i 2454B.

Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia dla budownictwa, drogownictwa, dekarstwa, do wykonywania nagrobków na cmentarzach itp., - produkcję mebli z kamienia, - wykonywanie posągów innych niż artystyczne.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności kamieniołomów, wydobywania, cięcia i wstępnej obróbki kamienia, sklasyfikowanej w 0811Z, - produkcji kamieni młyńskich, kamieni ściernych i podobnych wyrobów, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 239, - wykonywania posągów przez indywidualnych artystów, sklasyfikowanego w 9003Z.

Wytwarzanie paliw jądrowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję uranu z blendy smolistej i pozostałych rud, - wytapianie i rafinację uranu.

Chów i hodowla świń

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę świń, - produkcję nasienia knurów.