Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Znajdź kod PKD

Produkcja aluminium hutniczego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję aluminium z tlenku glinu, - produkcję aluminium z rafinacji elektrolitycznej odpadów lub złomu aluminium, - produkcję stopów aluminium, - produkcję półproduktów aluminiowych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 2453Z, 2454A i 2454B.

Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję drutów z aluminium, poprzez ciągnienie, - produkcję tlenku glinu, - produkcję folii aluminiowej służącej do pakowania, - produkcję laminatów z folii aluminiowej, która stanowi podstawowy składnik wyrobu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 2453Z, 2454A i 2454B.

Produkcja ołowiu, cynku i cyny

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję ołowiu, cynku, cyny z rud, - produkcję ołowiu, cynku, cyny w procesie rafinacji elektrolitycznej odpadów lub złomu ołowiu, cynku i cyny, - produkcję stopów ołowiu, cynku i cyny, - produkcję półproduktów z ołowiu, cynku i cyny, - produkcję drutów z ww. metali, poprzez ciągnienie, - produkcję folii cynkowej.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 2453Z, 2454A i 2454B.

Produkcja prętów ciągnionych na zimno

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję stalowych sztab, prętów i pozostałych wyrobów ze stali poprzez ciągnienie na zimno, szlifowanie lub łuszczenie.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji drutów poprzez ciągnienie, sklasyfikowanej w 2434Z.

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na otwartych polach. Gospodarstwa rolne często łączą uprawę tych zbóż. Podklasa ta obejmuje: - uprawę zbóż, takich jak: - pszenica, - kukurydza, - proso, - sorgo, - jęczmień, - żyto, - owies, - pozostałe zboża, gdzie indziej niesklasyfikowane, - uprawę roślin strączkowych, takich jak: - fasola, - bób, - ciecierzyca, - wspięga chińska, - soczewica, - łubin, - groch, - nikla indyjska, - pozostałe rośliny strączkowe, - uprawę roślin oleistych na nasiona, takich jak: - soja, - orzeszki ziemne, - bawełna, - rącznik, - siemię lniane, - gorczyca, - rzepak, - szafran, - sezam, - słonecznik, - pozostałe rośliny oleiste uprawiane na nasiona.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy ryżu, sklasyfikowanej w 0112Z, - uprawy kukurydzy cukrowej, sklasyfikowanej w 0113Z, - uprawy kukurydzy pastewnej, sklasyfikowanej w 0119Z, - uprawy drzew oleistych na owoce, sklasyfikowanej w 0126Z.

Uprawa ryżu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa nie wymaga wyjaśnień.

Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę warzyw kwiatostanowych, liściastych i łodygowych, takich jak: - karczochy, - szparagi, - kapusta, - kalafiory i brokuły, - sałata i cykoria, - szpinak, - pozostałe warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe, - uprawę warzyw owocowych, takich jak: - ogórki, - bakłażany, - pomidory, - papryka, - arbuzy, - kantalupy, - melony, - pozostałe warzywa uprawiane na owoce, - uprawę warzyw korzeniowych, bulwiastych i cebulowych, takich jak: - marchew, - rzepa, - czosnek, - cebula, włączając szalotkę, - por i pozostałe warzywa cebulowe, - pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste, - uprawę grzybów, w tym trufli, - uprawę buraków cukrowych, - uprawę kukurydzy cukrowej, - uprawę pozostałych warzyw, - produkcję nasion warzyw, z wyłączeniem nasion buraków pastewnych, - uprawę roślin korzeniowych i bulwiastych, takich jak: - słodkie ziemniaki (pataty, bataty), - maniok, - pozostałe rośliny korzeniowe i bulwiaste.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji nasion buraków pastewnych, sklasyfikowanej w 0119Z - uprawy chili i papryki słodkiej (z rodzaju Capsicum), pieprzu (z rodziny Piper) oraz pozostałych roślin przyprawowych i aromatycznych, sklasyfikowanych w 0128Z, - uprawy grzybni, sklasyfikowanej w 0130Z.

Uprawa trzciny cukrowej

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa nie wymaga wyjaśnień.

Uprawa tytoniu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji wyrobów tytoniowych, sklasyfikowanej w 1200Z

Uprawa roślin włóknistych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę bawełny, - uprawę juty, ketmii konopiowatej i pozostałych roślin na włókna łykowe, - uprawę lnu i konopi, - uprawę sizalu i pozostałych roślin z rodziny agawy na włókna tekstylne, - uprawę konopi manilskich, ramii i pozostałych roślin na włókna tekstylne, - uprawę pozostałych roślin włóknistych, - roszenie roślin włóknistych przeprowadzane w warunkach naturalnych.

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, takie jak: - uprawa brukwi, buraków pastewnych, korzeni pastewnych, koniczyny, lucerny (alfalfa), esparcety, kukurydzy pastewnej i pozostałych traw innych niż rośliny wieloletnie, kapusty pastewnej i podobnych roślin pastewnych, - uprawa gryki, - produkcja nasion buraka pastewnego, - produkcja nasion pozostałych roślin pastewnych, - uprawa kwiatów, - produkcja kwiatów ciętych oraz pączków kwiatowych, - produkcja nasion kwiatów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji nasion buraka cukrowego, sklasyfikowanej w 0113Z, - uprawy roślin przyprawowych, aromatycznych innych niż rośliny wieloletnie, do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, sklasyfikowanej w 0128Z.

Uprawa winogron

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę winogron na wino i winogron stołowych w winnicach.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji wina, sklasyfikowanej w 1102Z.

Transport drogowy towarów

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego przystosowanymi do przewozu: - dłużyc, - inwentarza żywego, - towarów zamrożonych lub schłodzonych, - towarów ciężkich, - towarów masowych, włączając transport cysternami mleka z gospodarstw rolnych, - samochodów, - odpadów i materiałów wtórnych, z wyłączeniem ich zbierania i usuwania, - wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą, - transport towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - transportu drewna na terenie lasu związanego z jego pozyskiwaniem, sklasyfikowanego w 0240Z, - dystrybucji wody za pośrednictwem cystern, sklasyfikowanej w 3600Z, - transportu odpadów, będącego integralną częścią ich zbierania, sklasyfikowanego w 3811Z, 3812Z, - działalności terminali w zakresie obsługi towarów, sklasyfikowanej w 5221Z, - pakowania towarów przeznaczonych do transportu, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach klasy 5229, - działalności pocztowej i kurierskiej, sklasyfikowanej w 5310Z, 5320Z,

Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję maszyn i urządzeń dźwigowych, do transportu bliskiego, załadowczych lub rozładowczych, napędzanych ręcznie lub mechanicznie, takich jak: - bloki, wyciągi, wyciągarki, podnośniki i przyciągarki, - żurawie, dźwigi, ruchome podnośniki, suwnice itp., - wózki samobieżne lub niesamobieżne, nawet wyposażone w podnośniki lub chwytaki, w rodzaju stosowanych w zakładach przemysłowych, włączając wózki ręczne i taczki, - mechaniczne manipulatory i roboty przemysłowe, przeznaczone specjalnie do podnoszenia, chwytania, ładowania lub rozładowywania, - produkcję przenośników, kolejek linowych itp., - produkcję wind, schodów ruchomych i ruchomych chodników, - produkcję części do urządzeń dźwigowych i chwytaków.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji wieloczynnościowych robotów przemysłowych, sklasyfikowanej w 2899Z, - produkcji podnośników i przenośników pracujących pod ziemią w trybie ciągłym, sklasyfikowanej w 2892Z, - produkcji mechanicznych koparek, czerparek i ładowarek łopatowych, sklasyfikowanej w 2892Z, - produkcji dźwigów samochodowych, dźwigów pływających i dźwigów kolejowych, sklasyfikowanej w 2910E, 3011Z, 3020Z, - instalowania wind i schodów ruchomych, sklasyfikowanego w 4329Z.

Produkcja miedzi

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję miedzi z rud, - produkcję miedzi w procesie rafinacji elektrolitycznej odpadów lub złomu miedzi, - produkcję stopów miedzi, - produkcję drutu i taśmy miedzianej do bezpieczników, - produkcję półproduktów z miedzi, - produkcje kamienia miedziowego, - produkcję drutów z miedzi, poprzez ciągnienie.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 2453Z, 2454A i 2454B.

Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję maszyn liczących, - produkcję maszyn sumujących i kas rejestrujących (fiskalnych), - produkcję kalkulatorów, - produkcję pocztowych maszyn do frankowania, maszyn do obsługi poczty (maszyn do kopertowania, zaklejania i adresowania; maszyn do otwierania, sortowania, skanowania), maszyn do układania przesyłek, - produkcję maszyn do pisania, - produkcję maszyn do stenografowania, - produkcję maszyn perforujących lub zszywających dokumenty typu biurowego (tj. oprawianie z wykorzystaniem tworzywa sztucznego lub taśmy), - produkcję maszyn do wypisywania czeków, - produkcję maszyn do liczenia i pakowania monet, - produkcję urządzeń do ostrzenia ołówków, - produkcję zszywaczy biurowych i urządzeń do rozszywania, - produkcję urządzeń do głosowania, - produkcję urządzeń dozujących taśmę, - produkcję dziurkaczy, - produkcję kas obsługiwanych mechanicznie, - produkcję fotokopiarek, - produkcję tonerów, - produkcję dyktafonów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanej w 2620Z.

Produkcja pozostałych metali nieżelaznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję chromu, manganu, niklu itp. z rud lub z tlenków, - produkcję chromu, manganu, niklu itp. w procesie rafinacji elektrolitycznej lub aluminotermicznej odpadów lub złomu chromu, manganu, niklu itp., - produkcję stopów chromu, manganu, niklu itp., - produkcję półproduktów z chromu, manganu, niklu itp., - produkcję kamienia niklowego, - produkcję drutów z ww. metali, poprzez ciągnienie.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 2453Z, 2454A i 2454B.

Wytwarzanie paliw jądrowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję uranu z blendy smolistej i pozostałych rud, - wytapianie i rafinację uranu.

Odlewnictwo żeliwa

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - odlewnictwo półwyrobów z żeliwa, - odlewnictwo odlewów z żeliwa szarego, - odlewnictwo odlewów z żeliwa sferoidalnego, - odlewnictwo wyrobów z żeliwa ciągliwego, - produkcję rur i złączek odlewanych z żeliwa.

Odlewnictwo staliwa

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - odlewnictwo półwyrobów ze staliwa, - odlewnictwo części ze staliwa, - produkcję rur i złączek ze staliwa, - produkcję rur bez szwu w procesie odlewania odśrodkowego.

Odlewnictwo metali lekkich

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - odlewnictwo półwyrobów z aluminium, magnezu, tytanu itp., - odlewnictwo części z metali lekkich.

Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych: - awokado, - bananów i plantanów, - daktyli, - fig, - mango, - papai, - ananasów, - pozostałych drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych.

Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych cytrusowych: - grejpfrutów i pomelo, - cytryn i limonek, - pomarańczy, - mandarynek, w tym klementynek, - pozostałych drzew i krzewów owocowych cytrusowych.

Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych: - jabłoni, - moreli, - czereśni i wiśni, - brzoskwiń i nektarynek, - gruszy, - pigwy, - śliwy i tarniny, - pozostałych drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych.

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę drzew i krzewów owocowych jagodowych: - czarnej borówki, - porzeczek, - agrestu, - owoców kiwi, - malin, - truskawek, - pozostałych drzew i krzewów owocowych jagodowych, - produkcję nasion owoców, - uprawę orzechów jadalnych: - migdałów, - orzechów nerkowca, - kasztanów jadalnych, - orzechów laskowych, - orzeszków pistacjowych, - orzechów włoskich, - pozostałych orzechów, - uprawę pozostałych drzew i krzewów owocowych: - chleba świętojańskiego.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy orzechów kokosowych, sklasyfikowanej w 0126Z.

Uprawa drzew oleistych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew oleistych na owoce: - orzechów kokosowych, - oliwek, - olejowców, - pozostałych drzew oleistych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji nasion soi, orzechów ziemnych i pozostałych nasion oleistych, sklasyfikowanej w 0111Z.

Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę roślin wykorzystywanych do produkcji napojów: - kawy, - herbaty, - maté (herbaty paragwajskiej), - kakao, - pozostałych roślin wykorzystywanych do produkcji napojów.

Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę roślin przyprawowych i aromatycznych: - pieprzu (z rodzaju Piper), - chili i papryki słodkiej (z rodzaju Capsicum), - gałki muszkatołowej i kardamonu, - anyżu, badianu i kopru włoskiego, - cynamonu, - goździków, - imbiru, - wanilii, - chmielu, - pozostałych roślin przyprawowych i aromatycznych, - uprawę roślin wykorzystywanych do produkcji leków, środków odurzających i wyrobów farmaceutycznych, - uprawę roślin wykorzystywanych do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów.

Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę drzew kauczukowych w celu zbierania mleczka kauczukowego (lateksu), - uprawę choinek świątecznych na gruntach rolnych, - uprawę drzew w celu uzyskania soków, - uprawę roślin wieloletnich używanych do wyplatania. Podklasa nie obejmuje: - uprawy kwiatów oraz produkcji kwiatów ciętych i pączków kwiatowych, sklasyfikowanych w 0119Z, - zbierania soków lub żywic gumopodobnych z drzew dziko rosnących, sklasyfikowanego w 0230Z.

Produkcja przędzy bawełnianej

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - przygotowywanie włókien: zgrzeblenie, czesanie włókien bawełnianych, - wytwarzanie przędzy bawełnianej, zarówno w całości z bawełny, jak i z udziałem innych włókien tekstylnych, dla celów dziewiarskich, tkackich itp.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - czynności związanych z przygotowaniem włókien, wykonywanych w ramach działalności rolniczej, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 01, - odziarniania bawełny, sklasyfikowanego w 0163Z, - produkcji włókien i pakuł syntetycznych lub sztucznych oraz wytwarzania pojedynczych przędz (włączając przędzę o dużej wytrzymałości i do produkcji dywanów), z włókien syntetycznych lub sztucznych, sklasyfikowanych w 2060Z.