Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Znajdź kod PKD

Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych cytrusowych: - grejpfrutów i pomelo, - cytryn i limonek, - pomarańczy, - mandarynek, w tym klementynek, - pozostałych drzew i krzewów owocowych cytrusowych.

Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych: - jabłoni, - moreli, - czereśni i wiśni, - brzoskwiń i nektarynek, - gruszy, - pigwy, - śliwy i tarniny, - pozostałych drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych.

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę drzew i krzewów owocowych jagodowych: - czarnej borówki, - porzeczek, - agrestu, - owoców kiwi, - malin, - truskawek, - pozostałych drzew i krzewów owocowych jagodowych, - produkcję nasion owoców, - uprawę orzechów jadalnych: - migdałów, - orzechów nerkowca, - kasztanów jadalnych, - orzechów laskowych, - orzeszków pistacjowych, - orzechów włoskich, - pozostałych orzechów, - uprawę pozostałych drzew i krzewów owocowych: - chleba świętojańskiego.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy orzechów kokosowych, sklasyfikowanej w 0126Z.

Uprawa drzew oleistych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew oleistych na owoce: - orzechów kokosowych, - oliwek, - olejowców, - pozostałych drzew oleistych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji nasion soi, orzechów ziemnych i pozostałych nasion oleistych, sklasyfikowanej w 0111Z.

Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę roślin wykorzystywanych do produkcji napojów: - kawy, - herbaty, - maté (herbaty paragwajskiej), - kakao, - pozostałych roślin wykorzystywanych do produkcji napojów.

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową: - świeżych owoców i warzyw, - zakonserwowanych owoców i warzyw.

Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę środków transportu wodnego bez załogi, m.in.: - łodzi i statków handlowych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wynajmu środków transportu wodnego z załogą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 50, - wynajmu łodzi wycieczkowych bez załogi, sklasyfikowanego w 7721Z.

Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę środków transportu lotniczego bez załogi, m.in.: - samolotów, - balonów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wynajmu środków transportu lotniczego, z załogą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 51.

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - wynajem i dzierżawę pozostałych maszyn i urządzeń bez obsługi, zazwyczaj będących środkami produkcji: - silników i turbin, - obrabiarek, - urządzeń górniczych oraz do wydobywania ropy naftowej, - profesjonalnego sprzętu radiowego, telewizyjnego i łączności, - sprzętu do produkcji filmów, - sprzętu kontrolno-pomiarowego, - pozostałych maszyn i urządzeń stosowanych do badań naukowych, w handlu i przemyśle; - wynajem i dzierżawę środków transportu lądowego bez kierowcy (z wyłączeniem pojazdów samochodowych): - motocykli, przyczep kempingowych i turystycznych itp., - pojazdów szynowych; - wynajem zwierząt (np. stad, koni wyścigowych), - wynajem kontenerów mieszkalnych lub biurowych, - wynajem pozostałych kontenerów, - wynajem palet.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wynajmu rowerów, sklasyfikowanego w 7721Z, - wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych bez obsługi, sklasyfikowanego w 7731Z, - wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej bez obsługi, sklasyfikowanego w 7732Z, - wynajmu maszyn i urządzeń biurowych (włącznie z komputerami) bez obsługi, sklasyfikowanego w 7733Z.

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową: - zboża i nasion, - owoców oleistych, - nieprzetworzonego tytoniu, - pasz dla zwierząt oraz surowych produktów rolniczych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - sprzedaży hurtowej włókien tekstylnych, sklasyfikowanej w 4676Z.

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje także sprzedaż hurtową cebulek kwiatów i roślin.

Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa nie wymaga wyjaśnień.

Sprzedaż hurtowa skór

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa nie wymaga wyjaśnień.

Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę roślin przyprawowych i aromatycznych: - pieprzu (z rodzaju Piper), - chili i papryki słodkiej (z rodzaju Capsicum), - gałki muszkatołowej i kardamonu, - anyżu, badianu i kopru włoskiego, - cynamonu, - goździków, - imbiru, - wanilii, - chmielu, - pozostałych roślin przyprawowych i aromatycznych, - uprawę roślin wykorzystywanych do produkcji leków, środków odurzających i wyrobów farmaceutycznych, - uprawę roślin wykorzystywanych do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów.

Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę drzew kauczukowych w celu zbierania mleczka kauczukowego (lateksu), - uprawę choinek świątecznych na gruntach rolnych, - uprawę drzew w celu uzyskania soków, - uprawę roślin wieloletnich używanych do wyplatania. Podklasa nie obejmuje: - uprawy kwiatów oraz produkcji kwiatów ciętych i pączków kwiatowych, sklasyfikowanych w 0119Z, - zbierania soków lub żywic gumopodobnych z drzew dziko rosnących, sklasyfikowanego w 0230Z.

Rozmnażanie roślin

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje produkcję roślinnych materiałów wegetatywnych, włączając sadzonki, odrosty i rozsady przeznaczone do bezpośredniego rozmnażania roślin lub gromadzenia szczepów roślinnych, do których zaszczepiany jest wybrany szczep, do ewentualnego obsadzania upraw. Podklasa ta obejmuje: - uprawę roślin do rozmnażania, - uprawę roślin ozdobnych, włączając darń do przesadzania, - uprawę roślin dla cebulek, bulw i korzeni; sadzonki i szczepy, - uprawę grzybni, włączając podłoże z wsianą grzybnią, - uprawę szkółkarską, z wyłączeniem szkółek leśnych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy roślin do produkcji nasion, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 011 i 012, - działalności szkółek leśnych, sklasyfikowanej w 0210Z, - produkcji podłoża bez wsianej grzybni, sklasyfikowanej w 2015Z.

Chów i hodowla bydła mlecznego

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę bydła mlecznego, - produkcję surowego mleka krowiego lub z bawołów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - przetwórstwa mleka, sklasyfikowanego w 1051Z

Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę bydła i bawołów na mięso, - produkcję nasienia bydlęcego.

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę koni, osłów, mułów lub osłomułów, - produkcję nasienia ogierów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności stajni koni wyścigowych, sklasyfikowanej w 9319Z.

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje działalności związane z dzierżawą własności intelektualnej i podobnych produktów, za którą pobierane są opłaty w formie tantiemów lub opłat licencyjnych dla ich właściciela. Dzierżawa tych produktów może dotyczyć: zezwolenia na reprodukcję, wykorzystywania w późniejszych procesach lub produktach, koncesji autoryzowanej dystrybucji (franszyzy). Obecni właściciele mogą, ale nie muszą, być twórcami tych produktów. Podklasa ta obejmuje: - dzierżawę własności intelektualnej, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, takich jak książki lub oprogramowanie komputerowe, - tantiemy lub opłaty licencyjne płacone za prawo do korzystania z: - prawa do patentu, - znaków handlowych, nazwy marek, - prawa do badania i oceny minerałów, - franszyzy.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uzyskiwania praw do publikacji, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działów 58 i 59, - produkcji, powielania i rozpowszechniania prac chronionych prawem autorskim (książki, oprogramowanie komputerowe, filmy), sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działów 58, 59, - dzierżawy nieruchomości, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 682, - dzierżawy aktywów materialnych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 771, 772, 773.

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową: - mleka i wyrobów mleczarskich, - jaj i wyrobów z jaj, - jadalnych olejów i tłuszczów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje także zakup win luzem i ich butelkowanie, bez przetworzenia.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - mieszania wina lub alkoholu destylowanego, sklasyfikowanego w 1101Z, 1102Z.

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa nie wymaga wyjaśnień.

Chów i hodowla owiec i kóz

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę owiec i kóz, - produkcję surowego mleka owczego i koziego, - produkcję surowej wełny, - produkcję nasienia kozłów i tryków.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - strzyżenia owiec, wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 0162Z, - produkcji wełny surowej poubojowej, sklasyfikowanej w 1011Z, - przetwórstwa mleka, sklasyfikowanego w 1051Z.

Chów i hodowla świń

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę świń, - produkcję nasienia knurów.

Chów i hodowla drobiu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę ptactwa domowego z gatunku „Gallus domesticus”, indyków, kaczek, gęsi i perliczek, - produkcję jaj, - działalność wylęgarni drobiu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji pierza i puchu, sklasyfikowanej w 1012Z.

Chów i hodowla pozostałych zwierząt

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę pozostałych zwierząt, włącznie z częściowo oswojonymi: - strusi i emu, - pozostałych ptaków, z wyłączeniem drobiu, - owadów, - królików i pozostałych zwierząt futerkowych, - produkcję nasienia królików i pozostałych zwierząt futerkowych, - produkcję skór zwierząt futerkowych, gadów lub ptaków w gospodarstwach hodowlanych, - chów i hodowlę robaków, mięczaków, w tym ślimaków itp. zwierząt lądowych, - chów i hodowlę jedwabników; produkcję kokonów jedwabników, - chów i hodowlę pszczół; produkcję miodu i wosku pszczelego oraz pozostałych produktów pszczelich, - chów i hodowlę zwierząt domowych, z wyłączeniem ryb: - kotów i psów, - ptaków, takich jak papużki itp., - chomików itp., - chów i hodowlę różnorodnych zwierząt, - produkcję sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej niezgrzeblonej.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - chowu i hodowli drobiu, sklasyfikowanych w 0147Z, - produkcji skór pochodzących z myślistwa i łowiectwa, sklasyfikowanej w 0170Z, - chowu i hodowli ryb, żab, krokodyli i robaków morskich, sklasyfikowanych w 0321Z, 0322Z, - tresury zwierząt domowych, sklasyfikowanej w 9609Z.

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta uwzględnia zjawisko występowania gospodarstw rolnych prowadzących jednocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą, bez specjalizacji produkcji w kierunku upraw rolnych czy też chowu i hodowli zwierząt. Wielkość produkcji rolnej nie jest czynnikiem decydującym. Jeżeli jednak stopień specjalizacji wynosi 66 % i powyżej w jednej dziedzinie, to działalność jednostki nie powinna być klasyfikowana w niniejszej podklasie, ale do upraw rolnych lub chowu i hodowli zwierząt.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności jednostek zajmujących się głównie uprawami rolnymi, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 011 i 012, - działalności jednostek zajmujących się głównie chowem i hodowlą zwierząt, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 014.

Szkoły policealne

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - edukację w szkołach policealnych przygotowujących do wykonywania zawodu, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów zawodowych. Okres kształcenia, w zależności od zdobywanego zawodu, określa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Warunkiem przyjęcia do szkoły policealnej jest posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego, - edukację w szkołach artystycznych, dających uprawnienia zawodowe.

Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa nie wymaga wyjaśnień.